Solceller

- Solceller, Det Grønne Skiftet

Solceller har allerede eksistert i flere tiår. Som følge av storstilt satsing på fornybar energi, har solcellebransjen gjort store fremskritt de seneste årene. Dagens soceller produserer 200 ganger mer strøm enn hva de gjorde for 20 år tilbake. 

 

Sofienberg Elektro og våre dyktige leverandører prosjekterer alt fra mindre solcelleanlegg på bolig, til større parker for næringslivet. 

En grundig prosjektering og beregning av solforhold er avgjørende for å kunne gi våre kunder de beste råd og beregning av kostnadsbesparelser. 

 

Vi beregner solforholdene for ditt bygg / din bolig og skreddesyr et system som vil gi maksimal avkastning for deg.

Kontakt oss i dag med din henvendelse!