Solceller

Solceller omdanner sollys til elektrisitet. Som følge av storstilt satsing på fornybar energi, har solcelleteknologien gjort voldsomme fremskritt de senere årene - dagens solceller produserer 200 ganger mer strøm enn hva de gjorde i år 2000.


I dag finnes det meget gode boligtilpassede løsninger som er med å redusere strømforbruket betraktelig, til at man til tider vil kunne selge strøm tilbake til strømleverandøren.

Vi beregner solforholdene for ditt bygg / din bolig og skreddesyr et system som vil gi maksimal avkastning for deg.

Kontakt oss i dag med din henvendelse!