Elsikkerhet !

- Kontroll på det elektriske... ?

De fleste er kjent med at feil ved elektriske anlegg i verste fall kan føre til brann. Men er du klar over at du er ansvarlig for at ditt elektriske anlegg til enhver er i forskriftsmessig stand. 

Dette gjelder enten du er privatperson, bedriftseier eller styreleder i et borettslag.

 

Alle installasjoner utført etter 01.01.1999 skal være dokumentert med blant annet risikovurdering, sluttkontrollskjema og samsvarserklæring. Dette er ditt garantipapir på at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand. 

 

Kontakt oss i dag med din henvendelse!

Se alle tjenester vi tilbyr innenfor kontroll av elekriske anlegg

Internkontroll

Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at bedriften planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder den elektriske installasjonen i virksomheten sin i samsvar med krav fastsatt i helse, miljø - og sikkerhetslovgivningen (HMS). Nærmest samtlige bedrifter i Norge er lovpålagt å ha etablert et internkontrollsystem også på det elektriske anlegget. Ved å etablere en fungerende internkontroll, reduserer du faren for ulykker betraktelig. Samtidig er du på den rette siden av både loven og forsikringsselskapet.

Borettslag, sameier og vel

Har deres sameie oversikt over tilstanden på det elektriske anlegget i fellesarealene? På lik linje med andre bedrifter er også borettslag, sameier og velforeninger pålagt å ha et fungerende internkontrollsystem. Etter gjennomført periodisk kontroll av den elektriske installasjonen, er det flere forsikringsselskap som gir betydelige rabatter på brannforsikringspremien.

 

Elkontroll på vegne av forsikringsselskap - bolig og Næring

Her vil forsikringsselskapet kunne gi opptil 20% rabatt på forsikringspremien etter utbedret avvik.

Termografering

Alle branner som starter i den elektriske installasjonen, starter på grunn av utvikling av høy temperatur. Med et termografikamera kan vi avdekke en varmegang lenge før den utvikler seg til en brann.

 

Objektiv tredjepartskontroll

Er ditt byggeprosjekt nettopp ferdig, og du har overtatt anlegget? Vi utfører objektiv tredjepartskontroll, hvor vi går grundig til verks for å avdekke evt. avvik, slik at du kan bruke din reklamasjonsrett for utbedring.

 

Eltakst / tilstandsvurdering ved kjøp/salg av næringsbygg

Tilstandsvurdering og takst av det elektriske anlegget i næringsbygg, vil avdekke hvilke kostnader som bør påregnes de kommende år.

Dette er ofte et kjøperkrav før avtaleinngåelse.

 

Eltakst - skade. "tvistesaker"

Ofte kan skjulte mangler og feil i det elektriske anlegget utarte seg ved et senere tidspunkt. Her kan du som kjøper ha rett til erstatning. Vi har erfarne og dyktige eltakstmenn som har god kjennskap til elektroregelverket samt erfaring med eltaksering. Vi anbefaler kjøper å få gjennomført en el-kontroll av boligen før en evt. handel. Det anbefales også selger av boligen å gjennomføre en elkontroll før salg. Dersom du har behov for juridisk bistand, kan vi sette deg i kontakt med vår samarbeidspartner.


Kontakt vår kontrollavdeling på tlf: 99 24 28 14, eller bruk vårt kontaktskjema og vi tar kontakt med deg innen kort tid! Du kan også ringe vårt hovednummer på tlf: 22 72 00 00.