Elsikkerhet !

- Har du kontroll på det elektriske... ?

De fleste er kjent med at feil ved elektriske anlegg i verste fall kan føre til brann. Men er du klar over at du er ansvarlig for at ditt elektriske anlegg til enhver er i forskriftsmessig stand. 

Dette gjelder enten du er privatperson, bedriftseier eller styreleder i et borettslag.

 

Alle installasjoner utført etter 01.01.1999 skal være dokumentert med blant annet risikovurdering, sluttkontrollskjema og samsvarserklæring. Dette er ditt garantipapir på at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand. 

 

Kontakt oss i dag med din henvendelse!

Se alle tjenester vi tilbyr innenfor kontroll av elekriske anlegg

Teknisk DD (Due diligence), tilstandsvurdering av næringsbygg

 

I næringsbygg er elektriske installasjoner mange ganger fra forskjellige tidsepoker,  utført av forskjellige elektrikere. Ofte er ikke dokumentasjonen for den elektriske installasjonen oppbevart.

Dette er alle faktorer som gjør at du som kjøper eller selger av næringsbygg ikke vil ha særskilt god kunnskap om tilstanden på den elektriske installasjonen. 


Tilstandsvurdering, teknisk DD (Due dilligence) og takst av det elektriske anlegget, vil bidra til å få frem tilstanden og  hvilke kostnader som kan forventes de kommende år. Dette gir en god trygghet både for kjøper og selger.

 

 

Eltakst - "tvistesaker"


Ofte kan skjulte mangler og feil i det elektriske anlegget utarte seg ved et senere tidspunkt. Her kan du som boligkjøper ha rett til erstatning.

Dersom du kan svare JA på et av følgende punkter, anbefaler vi at du tar kontakt for en uforpliktende prat: 

 

  • Mangler du samsvarserklæring for installasjonen din? 
  • Har selger gitt informasjon om den elektriske installasjonen som viser seg å ikke stemme? 
  • Stemmer ikke salgsopplysningene med virkeligeheten? 
  • Er det noe med galt med funksjonen av ditt elektriske anlegg.


Vi har erfarne og dyktige eltakstmenn som har god kjennskap til elektroregelverket, samt lang erfaring med eltakst. Vi har ved flere anledninger bistått som sakkyndige i rettsapparatet og samarbeider med et knippe advokater, spesialisert på området. 

Ønsker du mer info om hva en eltakst er, kan du klikke her for å se en av våre informasjonsfilmer,  spilt inn med Oslo advokatkontor AS

 

Kontakt vår kontrollavdeling på tlf: 99 24 28 14, eller bruk vårt kontaktskjema og vi tar kontakt med deg innen kort tid! Du kan også ringe vårt hovednummer på tlf: 22 72 00 00.

 

 

Objektiv tredjepartskontroll

 

Er ditt byggeprosjekt nettopp ferdig, og du har overtatt anlegget? Vi utfører objektiv tredjepartskontroll, hvor vi går grundig til verks for å avdekke evt. avvik, slik at du kan bruke din reklamasjonsrett for utbedring.

 

 

Internkontroll

 

Internkontroll er systematiske tiltak som skal sikre at bedriften planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder den elektriske installasjonen i virksomheten sin i samsvar med krav fastsatt i helse, miljø - og sikkerhetslovgivningen (HMS). Nærmest samtlige bedrifter i Norge er lovpålagt å ha etablert et internkontrollsystem også på det elektriske anlegget. Ved å etablere en fungerende internkontroll, reduserer du faren for ulykker betraktelig. Samtidig er du på den rette siden av både loven og forsikringsselskapet.

 

 

Borettslag, sameier og velforening


Har deres sameie oversikt over tilstanden på det elektriske anlegget i fellesarealene? På lik linje med andre bedrifter er også borettslag, sameier og velforeninger pålagt å ha et fungerende internkontrollsystem. Etter gjennomført periodisk kontroll av den elektriske installasjonen, er det flere forsikringsselskap som gir betydelige rabatter på brannforsikringspremien.

 

 

Termografering


Alle branner som starter i den elektriske installasjonen, starter på grunn av utvikling av høy temperatur. Med et termografikamera kan vi avdekke en varmegang lenge før den utvikler seg til en brann.